EI LEIA, MIDA OTSITE? KASUTAGE UUT VEEBILEHT!

KASUTAGE UUT VEEBILEHT

SOTSIAALNE VASTUTUS

Blåkläder kannab sotsiaalset vastutust kogu oma tootmisprotsessi eest ning teeb jõupingutusi selle nimel, et kindlustada kõigile töötajatele ohutu töökeskkond ja head töötingimused, hoolimata sellest, kes on tööandja ja millises riigis inimene töötab. Seetõttu me valime hoolikalt ka oma tarnijaid.

Meie tarnijad peavad vastama kõigile turvalisust, inimõigusi ja keskkonda puudutavatele nõuetele täpselt samamoodi nagu meie endi tootmisüksused. Töötajate õigusi kaitseb nii koduriigi seadusandlus kui rahvusvahelised lepingud ja normid, nagu ÜRO inimõiguste deklaratsioon ja ILO (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon) tööstandardid. Nõuete kehtestamisel oma tarnijatele kasutame eetikakoodeksit (code of conduct), kus on loetletud seadused ja lepingud, mis reguleerivad töötajate õigusi töökohal. Meie tarnijad kirjutavad sellele alla ja kohustuvad selle tingimusi täitma.

Meie eetikakoodeks, mis esitab nõuded ka meie tarnijate töökeskkonnale ja -tingimustele, põhineb ILO kaheksal põhikonventsioonil. Veendumaks, et meie tarnijad vastavad meie nõuetele, teeme regulaarseid külaskäike oma tarnijate juurde ja nende tootmisüksustesse. Neil visiitidel käivad Blåkläderi töötajad, veendumaks oma silmaga, et töökeskkond on nii hea, kui see peab olema.


Kui tekkis veel küsimusi, võta ühendust meie klienditeenindusega.

info.estonia@blaklader.com

  • ILO

    ÜRO alluvuses tegutsev Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (International Labour Organization, ILO) tegeleb rahvusvaheliste tööstandardite koostamise ja töötingimuste järelevalvega liikmesriikides. Loe lisaks