EI LEIA, MIDA OTSITE? KASUTAGE UUT VEEBILEHT!

KASUTAGE UUT VEEBILEHT

KEMIKAALID JA REACH

Et valmistada kvaliteetseid tekstiiltooteid, millel on nõutavad tehnilised omadused, on vaja kemikaale. Kemikaalid ei ole ilmtingimata halvad, lihtsalt on vaja valida õiged ja teada, kuidas neid ohutult kasutada. Me töötame iga päev selle nimel.

Kuna Blåkläder tegutseb aktiivselt Euroopa rõivaturul, mõjutab meid EL kemikaalimäärus REACH, mis juhib meie kemikaale puudutavaid otsuseid. REACH reguleerib kemikaalide kasutamist, eesmärgiga tagada nii inimeste kui keskkonna ohutus ja heaolu. Blåkläder peab täitma paljusid reegleid ja norme, mis piiratavad või keelavad teatud kemikaalide kasutamist.

Selleks, et tagada oma toodangu ja toodete nõuetelevastavus, peame omakorda esitama kõrgeid nõudmisi oma tarnijatele. Nõuame oma tarnijatelt, et nad peaksid kinni meie poolt kehtestatud kemikaale puudutavatest piirangutest ning tagaksid, et nende tooted ei sisalda keelatud aineid. Meie keelatud või piiratud ainete loetelu vastab REACH-määruse nõuetele ning järgib Rootsi tekstiiliimportijate liidu soovitusi ainete kohta, mille kasutamist riiete tootmisel on soovitatav piirata või keelata. Veendumaks, et meie tarnijad tõepoolest neid nõudeid täidavad, teeme toodetele pistelisi katseid.


Kui tekkis veel küsimusi, võta ühendust meie klienditeenindusega.

info.estonia@blaklader.com

  • REACH

    REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) on kemikaalide kasutamist reguleeriv Euroopa Liidu õigusakt. Määrus jõustus 1. jaanuaril 2007. Loe lisaks