EI LEIA, MIDA OTSITE? KASUTAGE UUT VEEBILEHT!

KASUTAGE UUT VEEBILEHT

EN 13034 – Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest

Kaitseriietust tuleb kasutada koos teiste standardile EN 13034 vastavate rõivaesemetega. Kemikaalide eest kaitsev riietus (tüüp 6) peab katma vähemalt keha ja jäsemed, see on ühe- või kaheosaline ning selle juurde võib kuuluda kapuuts, saapasokid või saapakatted. Kemikaalikaitseriietuse tüüp 6 tähistab madalaimat kaitsetaset ehk need riided on mõeldud kasutamiseks töödel, kus riskid on minimaalsed ja täielikku kaitsekihti vedelike läbitungimise eest ei ole vaja, näiteks olukordades, kus riided võivad juhuslikult määrduda. Madalaks riskiks loetakse olukorda, kus kasutaja võib kokku puutuda väikestes kogustes kemikaalide või nende pritsmetega.

Tuleb arvestada, et kemikaalikaitseriietuse pikaajaline kasutamine võib põhjustada termokoormust – ehk inimkeeli öeldes võib neis riietes palav hakata!

Kõik kemikaalikaitseriietuse materjalid on testitud ja klassifitseeritud vastavalt tabelis 1 toodud näitajatele. Õmblused peavad olema tehtud nii, et vedelik neist läbi ei tungiks, samuti ei tohi need takista vedelike nõrgumist riietelt.

Tabel 1: Kemikaalikindel kaitseriietus. Katsemeetodid ning kemikaalikindlate materjalide klassifikatsioon (EN 14325:2004)

Katsetamine

Katsemeetod

Nõutav tulemus

Kulumiskindlus

EN 530-2

Klass 1: > 10 tsüklit

Rebimiskindlus

ISO 9073-4

Klass 1: > 10 N

Tõmbetugevus

ISO 13934-1

Klass 1: > 30 N

Torkekindlus

EN 863

Klass 1: > 5 N

Vedelikukindlus*

EN 368

Klass 3: > 95 %

Vedelike läbitungivus*

EN 368

Klass 3: > 95 %

* Vt tabel 2: Loetelu vedelikukindluse ja vedelike läbitungivuse katsetel kasutatavatest võrdluskemikaalidest