EI LEIA, MIDA OTSITE? KASUTAGE UUT VEEBILEHT!

KASUTAGE UUT VEEBILEHT

PPE-DIREKTIIV

Isikukaitsevahendid on kasutajat ühe või mitme tervise- või üldise ohuriski eest kaitsevad abivahendid. Isikukaitsevahendeid käsitlev direktiiv 89/686/EMÜ on kohustuslik kõigile, kes soovivad neid vahendeid Euroopa Liidu territooriumil müüa. Direktiiv määratleb toodete valmistamise, tähistamise ja tehnilise dokumentatsiooni nõuded, samuti nõuded CE märgise saamiseks. ​

Isikukaitsevahendid jagatakse direktiivi alusel kolme kategooriasse:

I kategooria – lihtsamad kaitsevahendid, mille turvalisuse taseme saab kasutaja valida ise. Blåkläderi tooted: vihmariided. 

II kategooria – töökaitsevahendid, millele ei esitata rangeid nõudeid ning mis kaitsevad kasutajat keskmise raskusega ohtude eest. Blåkläderi tooted: kõrgnähtav riietus, turvajalatsid, kaitsekindad, põlvekaitsmed, tulekindlad riided, lõikekindlad riided. 

III kategooria – kõrgeima turvalisusastmega kaitsevahendid, mis kaitsevad kandjat eluohtliku või püsiva raske vigastuse eest olukordades, kus kasutaja ei suuda ise piisavalt aegsasti riske tuvastada. Blåkläderi tooted: kaarleegi eest kaitsvad tööriided. 

II ja III kategooria kaitsevahendid on saanud nõuetekohase tüübikinnituse ning on kooskõlas mitme ühtlustatud standardiga. Kõigil PPE-standardile vastavatel toodetel peab olema CE märgis. CE märgis näitab, et toode on saanud tüübikinnituse ning vastab isikukaitsevahendite direktiivi 89/686/EMÜ nõuetele. Selliselt tähistatud kaitsevahendid võib turustada kõigis Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides. 

Kõik Blåkläderi PPE-tooted vastavad direktiivi 89/686/EMÜ nõuetele.


Kui tekkis veel küsimusi, võta ühendust meie klienditeenindusega.

info.estonia@blaklader.com