EI LEIA, MIDA OTSITE? KASUTAGE UUT VEEBILEHT!

KASUTAGE UUT VEEBILEHT

ISO 11612 - KUUMUSE JA LEEKIDE EEST KAITSET PAKKUV RIIETUS

Korvaa EN 531. Standardile EN ISO 11612 vastav kaitseriietus kaitseb kasutajat lühiajaliselt kuumuse ja leekide eest. Kuumus võib levida koos õhuga (konvektsioonkuumus), soojuskiirgusest, sulamaterjalist või nende kombinatsioonina.

Kaitseriietus liigitatakse vastavalt järgmistele näitajatele:

(A1) Leegi levimine

(A2) Leegi levimine, kanga servast

(B) Konvektsioonkuumus skaalal 1–5, millest 5 on parim

(C) Soojuskiirgus skaalal 1–4, millest 4 on parim

(D) Sulaalumiinium skaalal 1–3, millest 3 on parim

(E) Sularaud skaalal 1–3, millest 3 on parim

(F) Kontaktkuumus skaalal 1–3, millest 3 on parim