EI LEIA, MIDA OTSITE? KASUTAGE UUT VEEBILEHT!

KASUTAGE UUT VEEBILEHT

EN 14116 – Kaitse kuumuse ja leekide eest

Sellele rahvusvahelisele standardile vastav kaitseriietus peab kaitsma kasutajat juhusliku kokkupuute eest tulega, kui puudub märkimisväärne tulekahju või mingit muud tüüpi kahjuliku soojuskiirguse oht. Standardile ISO 11612 vastav kaitseriietus on soovitatav, kui on vaja kaitset kokkupuute eest leekidega.

Standardi EN ISO 14116 kohane kaitseriietus võib koosneda mitmest eri rõivaesemest või ühest ühe- või mitmekihilisest rõivaesemest. Kõik nimetatud standardile vastavad tööriided peavad olema testitud vastavalt standardile ISO 15025 ning neile peab olema määratud tuleohtlikkuse indeks 1, 2 või 3.

PIIRATUD TULEOHTLIKKUSE INDEKS 

Indeks 1 (leegi levimine, põlev praht ja hõõgumine)

Indeks 2 (indeksi 1 omadused ja aukude moodustumine)

Indeks 3 (indeksi 2 omadused ja järelpõlemine)

Indeksiga 1 (madalaim tase) riietust tohib kanda ainult selliste riiete peal, mille indeks on 2 või 3. Indeksiga 1 riietusese ei tohi olla otseses kokkupuutes nahaga, nt kaelal ja randmetel.